Veel informatie vind u in het kleindierentijdschrift dat Nederland rijk is.
Kleindierenmagazine is het officiële bondsorgaan van de KLN en de NBS.

Dit "Kleindierenmagazine" is gekoppeld aan het lidmaatschap van de bonden.
Het tijdschrift verschijnt maandelijks en staat vol met informatie over de kleindierensport en alles wat daarmee samenhangt.


Door het FB wordt jaarlijks een Almanak uitgereikt aan de leden van de bonden.
In deze Almanak staat informatie over diverse zaken die te maken hebben met tentoonstellingen, o.a. het tentoonstellingsrooster, adressen van speciaalclubs en prijzenschema's van die clubs.


Bij de KLN en de NBS zijn boekwerken te koop met daarin vermeld de standaardeisen waaraan onze dieren moeten voldoen, dit zijn de zogenaamde STANDAARD's
Zo'n standaard geeft veel informatie zoals o.a. de beschrijvingen van alle erkende rassen, de bouw van de dieren, kleuren, lichte en zware fouten, predikaten en puntenopbouw enz.

Deze boekwerken zijn nogal prijzig, zodat sommige fokkers er voor kiezen om bij het secretariaat van hun vereniging, waar deze standaards aanwezig zijn, de beschrijving te lezen van het ras dat zij fokken.