Lidmaatschap, Contributies en verdere kosten:

Overweegt u om lid te worden van onze vereniging of heeft u andere vragen, dan kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat of één van de andere bestuursleden van onze vereniging.
De adressen en/of telefoonnummers van hen kunt u vinden op één van de andere pagina's van deze site, wellicht woont er zelfs iemand van het bestuur bij u in de buurt.

Andere leden zullen u trouwens ook heel graag wat meer vertellen over onze fantastische liefhebberij.

Belangrijk: Als u uw rasdieren in wilt zenden op een tentoonstelling dan dient u altijd lid te zijn van een kleindierensportvereniging en de betreffende bond van de diergroep waar uw dieren onder vallen.

Contributie:
Ieder jaar wordt het contributiebedrag voor het komende jaar vastgesteld op de jaarvergadering die altijd wordt gehouden in de maand februari van het lopende jaar.
Voor 2017 is de hoogte van de contributie vastgesteld op:
- € 15,- voor seniorleden per jaar
- € 7.50 voor jeugdleden per jaar. 
Jeugdleden zijn personen die in 2014 nog geen 17 jaar worden.

Om dieren te laten tatoeëren, ringen te bestellen en in te zenden op tentoonstellingen dient u ook lid te zijn van de betreffende landelijke bond waaronder uw dieren vallen. ( zie boven ) U ontvangt van deze bond dan een zogenaamde fokkerskaart.


Deze fokkerskaarten kosten voor 2017:

KLN……….. € 15,00 voor seniorleden en € 7,50 voor jeugdleden. Combinatiekaart € 3,00 extra
Bij betaling per acceptgiro wordt het bedrag met € 2,00 verhoogd
NBS ……….. € 10,00 voor seniorleden en € 5,00 voor jeugdleden. Combinatiekaart € 1,50 extra

Het laten tatoeëren van jonge konijnen kost momenteel ongeveer € 0,50 per dier.

Voor ringen bij de KLN betaalt u € 0,26 per stuk + verzend kosten.
Voor ringen bij de NBS betaalt u € 0,35 per stuk + verzend kosten.

Leden zijn tevens verplicht om een abonnement te nemen op Kleindier magazine. Dit geldt niet voor jeugdleden of wanneer er iemand anders, op hetzelfde woonadres, reeds een abonnement heeft. (voor het jaar 2017 is dit € 34.00 , met automatische incasso)

Voor het insturen van dieren op jongdierenkeuringen en tentoonstellingen moet u per dier altijd inschrijfkosten betalen, dit bedrag verschilt nogal en is afhankelijk van het soort tentoonstelling waar u instuurt. 
Kleine knagers zijn meestal belangrijk goedkoper, per ingestuurd dier, omdat deze moeten worden geshowd in eigen meegebrachte kooien.
Op tentoonstellingen bent u bij het inzenden van dieren altijd verplicht om ook een catalogus aan te schaffen, de prijs hiervan varieert en is afhankelijk van de grootte van de show die gehouden wordt.
Tevens wordt er meestal een bedrag aan administratiekosten berekend.