Het gezamenlijk komen tot een verantwoorde manier van het houden, fokken en tentoonstellen van de diergroepen.

Wij organiseren regelmatig vergaderingen waarop de leden geïnformeerd worden over de vereniging en alles wat te maken heeft met het houden, fokken en tentoonstellen van onze dieren.
Maar ook aan zaken zoals over huisvesting, voeding en verzorging enz. enz., van onze dieren, wordt de nodige aandacht besteed.

Tevens wordt er voorlichting en informatie gegeven over ziektes en erfelijkheidsleer, waar we ongetwijfeld mee te maken krijgen bij de opbouw van een goede stam dieren.


De vereniging organiseert ook jaarlijks:
- de jongdierenkeuring.
- de " Flevoshow " ( open tentoonstelling ).
- de hokbezoeken bij andere verenigingen en eigen leden.


Op de jongdierenkeuring en de Flevoshow worden de dieren gekeurd door keurmeesters die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. De dieren worden dan gekeurd op hun specifieke raseigenschappen welke staan vermeld in de “Standaard” die voor elke diergroep bestaat.