Vooralsnog wordt er geen Flevoshow meer georganisserd.

Om redenen van problemen met de bemensing, de financiën niet rond kunnen krijgen, geen geschikte locatie kunnen vinden, de daling van het ledenaantal en de sterk teruglopende belangstelling vanuit onze leden, is besloten om de Flevoshow niet meer te organiseren.