Hanen niet meer welkom in bebouwde kom

Vrijdag 30 november 2018

 

BIDDINGHUIZEN - Het gemeentebestuur van Dronten heeft een verbod ingevoerd op het houden van hanen in de bebouwde kom. Volgens het college leiden hanen tot overlastsituaties.

In Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen mag er in de bebouwde kom geen enkele haan meer gehouden worden. Het verbod geldt niet voor locaties die bestemd zijn voor het houden van dieren, bijvoorbeeld kinderboerderijen.

Er kan wel ontheffing gekregen worden, maar alleen als er in een omtrek van 30 meter geen andere woning staat. De aanvrager moet dan wel aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om geluidsoverlast te voorkomen.
 

Bovenstaand bericht was te lezen op de site van Omroep Flevoland. En zo werden wij gewaar van het feit dat het college van B&W van Dronten in al haar wijsheid, maar zonder ons te informeren of te raadplegen, had besloten dat Dronten, en Biddinghuizen, en Swifterbant, hanenvrij zou moeten worden om makkelijker op te kunnen treden tegen geluidoverlast door hanen.

Er is inmiddels actie ondernomen om met de betreffende wethouder hierover in gesprek te gaan.

Ook hebben we van een juridisch medewerkster van de gemeente begrepen dat de soep niet heel heet wordt gegeten; haar reactie:

‘Het is onze bedoeling om alleen gebruik te maken van dit uitvoeringsbesluit voor zover daadwerkelijk geklaagd wordt over het kraaien van een haan en bijvoorbeeld om handhaving wordt gevraagd. Het is niet onze bedoeling om actief op zoek te gaan naar mensen in de bebouwde kom die een haan houden. Wanneer bijvoorbeeld door leden van de kleindierensportvereniging op een goede manier kippen met een haan wordt gehouden zal de gemeente daarvan geen klachten of verzoeken om op te treden ontvangen.

De gemeente is zich bewust van het feit dat er al sprake is van bestaande gevallen, waarbij een haan wordt gehouden. Zij krijgen tot 1 maart 2019 de gelegenheid om de haan weg te halen. Tot die datum wordt in ieder geval niet op het uitvoeringsbesluit gehandhaafd.’

Een verzoek om handhaving is nooit anoniem voor de gemeente. We moeten namelijk met de verzoeker kunnen corresponderen. Deze krijgt ook een besluit op het gedane verzoek. De “overtreder” wordt ook geïnformeerd over het verzoek en we vragen ook om diens reactie op het verzoek. Ook kijken we ter plekke. In het geval van klachten is de ervaring dat klagers niet altijd willen dat bekend wordt dat ze hebben geklaagd. Dat wordt gerespecteerd. Zoals al gezegd, we gaan niet zelf actief op zoek naar hanen, maar zullen daarop mogelijk wel worden gewezen en zullen deze klachten dan wel in behandeling nemen’.

 

We hebben dus contact met de gemeente en hopen dat we het verbod kunnen versoepelen of zelfs nog ongedaan kunnen krijgen.

 

Cees van der Wel, secr KDS