Wat is het verschil tussen hoog en laag pathogeen?

Vogelgriep is de verzamelnaam voor het ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door griepvirussen. Sommige van deze griepvirussen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij pluimvee. Dit heet hoog pathogene aviaire influenza. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Dit heet laag pathogene aviaire influenza.

Hoog pathogeen bij pluimvee wil echter niet zeggen dat het ook hoog pathogeen is voor de mens. Bij het H5N8-virus zijn tot op heden nog geen infecties bij de mens gevonden.

Is de vogelgriep besmettelijk voor de mens?

Voor vragen over risico's voor de (volks-)gezondheid kunt u terecht op de site van het RIVM.

Waarom geldt er, bij uitbraak van de vogelgriep, een algehele standstill?

Deze standstill is bedoeld om aard en omvang van de besmetting in beeld te brengen (epidemiologisch onderzoek), verdere verspreiding van het virus te minimaliseren en een crisisorganisatie op te zetten. Dit is met name van belang voor de NWVA omdat de handhaving dan in het Beschermings- en Toezichtsgebied kan worden geconcentreerd.

Voor welke producten geldt een vervoersverbod?

• Eieren mogen niet van of naar een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee worden vervoerd.

• Vers vlees van gevogelte mag niet van of naar een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee worden vervoerd.

• Diervoer voor gevogelte mag uitsluitend rechtstreeks, een-op-een worden vervoerd van de diervoederfabrikant naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. Hierbij moet een goedgekeurd hygiëneprotocol worden gevolgd. Verpakt voer voor kleine gezelschapsdieren mogen nog wel van de detailhandelaar naar een dierhouder.

• Mest van gevogelte mag niet worden vervoerd. Ook mest van andere dieren die afkomstig is van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

• Strooisel mag niet worden vervoerd.

Moeten kippen en vogels worden opgehokt?

Momenteel moeten zowel bedrijven als hobbyhouders hun kippen en andere vogels ophokken.

Wat is het verschil tussen gevogelte, commercieel gehouden gevogelte en hobbymatig gehouden gevogelte?

• gevogelte: pluimvee, alsmede andere vogels in gevangenschap gehouden of gefokt.

• commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen.

• hobbymatig gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor eigen consumptie, ander eigen gebruik of als gezelschapsdier voor de houder.

Mag er gevogelte worden geslacht tijdens de standstill?

Nee, het vervoer van gevogelte van een houderij naar het slachthuis is immers tijdens de standstill verboden.

Er is een aantal hobbydieren doodgegaan, ik vertrouw de situatie niet. Wat moet ik doen?

Als de sterfte niet door ouderdom of andere redenen verklaarbaar is, dient u onmiddellijk een dierenarts te waarschuwen. De dierenarts is op zijn beurt wettelijk verplicht om dit te melden aan het landelijk meldnummer aangifteplichtige dierziekten, telefoonnummer 045 - 5463188.

Moet ik ergens melding maken van de vondst van een dode of zieke vogel? Zo ja, waar?

Niet elke dode of zieke wilde vogel is verdacht. Maar wie drie of meer dode ganzen, eenden of zwanen bij elkaar vindt of minimaal twintig andere dode vogels, moet dit melden bij de NVWA,

telefoonnummer 045 - 5463188.